Nobel i Rinkeby 2014

”Någon av er kan få Nobelpriset!”
Så säger jag på fullt allvar till barnen i Rinkeby när
jag inleder vårt ”Nobelarbete” varje höst.

Det började 1988 när kulturvetare Elly Berg kom med idén att göra ett häfte till Naguib Mahfouz tillsammans med arabisktalande barn och deras modersmålslärare
i Stockholm. Alltsedan dess har barn och ungdomar i Rinkeby arbetat med Nobelpriset genom att skriva och teckna ett häfte till Nobelpristagaren i litteratur. Arbetet sker numera i nära samarbete med lärararna och skol-bibliotekarien på Rinkebyskolan. Lotta Silfverhielm är ansvarig för bildarbetet.

I Rinkeby bor barn från hela världen, man säger att
här talas fler än hundra språk, och därför är ett inter-nationellt litteraturpris en stor inspiration för oss som arbetar eller bor i Rinkeby. Många av litteraturpris-tagarna är dessutom flerspråkiga och har skrivit flera
av sina viktiga verk i exil. Vi översätter våra häften till pristagarnas modersmål och eleverna har fått träffa tjugo Nobelpristagare för att personligen överlämna sitt arbete. De senaste åren har vi även, i samarbete med Nobelmuséet, gjort flerdimensionella ”tittskåp” om prisen. I december 2010 utkom en bok om de tjugo årens arbete, Nobel i Rinkeby. Om att upptäcka världen, språket och sig själv. (Lundgren/ Silfverhielm. Premiss förlag, Arenagruppen).

Vi har även gjort en liten film till Tomas Tranströmer
i samarbete med Kulturskolan Stockholm/Unga berättar.
År 2013 följde producent Birgitta Öhman arbetet och gjorde en timmes dokumentär "Nobel i Rinkeby - en språklig utmaning". Filmen visades på SVT i december 2014 och finns på UR play.
Se filmen här.

Varje år väljer vi ett tema som passar årets pristagare. Till Dario Fo gjorde vi en dockteaterfars om tre kvinnor som grälar i tvättstugan. Till J.M. Coetzee illustrerade vi Pojkår, till Wislawa Szymborska skrev vi dikter. År 2010 läste vi delar av Berättaren samt Staden och hundarna av Mario Vargas Llosa. Det årets tema var ”flykt och förtryck”, därför studerade vi även Nelly Sachs liv och dikt. År 2011 läste vi Tomas Tranströmer

 

och eleverna skrev ner sina tankar och illustrerade främs tre dikter; Romanska bågar, Allegro och I Nildeltat. År 2012 läste vi och illustrerade delar av
Mo Yans roman Ximen Nao och hans sju liv.
I år läser vi noveller av Alice Munro.

Pristagaren som kommer till Rinkeby bibliotek
blir hyllad med ett stämningsfullt luciatåg från Askebyskolan under ledning av Rolando Pomo.

När barnen har visat sin utställning och presenterat
sitt häfte och sina ”tittskåp” bjuder de på te och orientaliska bakverk. Då får de tillfälle att samtala avspänt med pristagaren och hans/hennes familj.

Vi arbetar under hela höstterminen med detta projekt och varje år är det nya barn och lärare som deltar.
Efter litteraturpristagaren Mario Vargas LLosas besök år 2010 skrev han en artikel i El Pais där han bland annat skrev: ”Av den svindlande mängd saker som
jag gjorde och såg under de åtta dagar jag nyligen till-bringade i Stockholm var det få som rörde mig så som den eftermiddag jag var i Rinkeby.”


Gunilla Lundgren
Författare och projektledare

Projektet stöds av Rinkebyskolan, Askebyskolan, Rinkeby bibliotek, Nobelbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek.

Läs om de Nobelpristagare som vi har arbetat om
och som har besökt oss i Rinkeby i samband med nobelprisfirandet.

Tillbaka till startsidan

Till sidan om Nobelpriset