Hem Om Gunilla Alla böcker Flerspråkiga böcker Böcker om romer Lättlästa böcker
Filmer Rinkeby
Nobelpriset i Rinkeby
Sydafrika Natur Utmärkelser

Kontakt

Gunilla Lundgrens
Ord-och bildstipendium

     

Utmärkelser

È Romani Glinda, hederspris 2017

diplom

Gunilla Lundgren tilldelas hederspriset för sitt långvariga arbete med och för romer, främst romska barn. Hon har ett brinnande engagemang även för romska barn i andra länder och har bland annat varit med och startat ett bibliotek för romska barn i Bukarest där hon har entusiasmerat barnen till att börja skriva och läsa.


trampcykelpriset
Trampcykelpriset 2014

År 2014 gick Trampcykeln till Gunilla Lundgren.
Motiveringen är:
"Föreningen Liv i Sveriges hederspris går
till de kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna,spårar upp människor som har mycket att berätta om sitt liv, sin hemtrakt och sina drömmar."

Stiftelsen Allmänna Barnhusets
Stora Pris 2012.


Priset delas ut till en person eller verksamhet som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige.

”Någon av er kan få nobelpriset!” Detta sägs på fullt allvar till barnen i Rinkeby varje höst när arbetet med årets”Nobelprisarbete” inleds och som varje år resulterar i att de 14 åriga eleverna skriver och tecknar ett häfte som de sen överlämnar till nobel-pristagaren i litteratur. Gunilla är en av initiativtagarna till detta unika arbete som stärker och inspirerar barnen! En ledstjärna i Gunillas mångåriga arbete är samarbete, respekt och frihet från förtryck. Hon har skrivit flera böcker i samarbete med bl.a. romska barn, där barnens livsvillkor och kultur får ett levande uttryck. Gunilla gör i praktiken det många andra bara pratar om; hon gör barn starka, ökar förståelsen mellan människor med olika kulturell bakgrund, bidrar till integration och att alla barn ska få goda uppväxtvillkor.”


Svenska Akademins extrapris 2012

Tomas Tranströmer träffar elever från Rinkebyskolan på Rinkeby bibliotek i december 2011.


Foto: Paula Tranströmer

Nelson Mandela-priset 2012

2012 års Nelson Mandela-pris tilldelas författaren Gunilla Lundgren för hennes arbete med barn och unga i Rinkeby.
Ur motiveringen:
"Gunilla Lundgren ger på många olika sätt utrymme för människors livsberättelser.
Hennes böcker skapar både respekt och insikt hos läsaren samtidigt som de personer vars liv böckerna handlar om känner stolthet över sitt ursprung"

 

 


Örjan Lindberger - priset 2007

Från Stockholms Arbetareinstitutsförening
Motivering:
Gunilla Lundgren har tilldelats 2007 års Örjan Lindberger - pris för sitt stora och helhjärtade engagemang för barn och ungdomar, för sin pedagogiska gärning och sitt breda författarskap
i en mångkulturell miljö.
Med detta pris till Gunilla Lundgren vill vi betona vikten av litteraturstimulans och läsfrämjande verksamhet bland barn och ungdomar. Att nobelpristagarna i litteratur varje år besöker elever i Rinkeby är Gunilla Lundgrens förtjänst.

Stockholms stads hederspris 2003

Motivering:
För ett konstnärskap som inte känner vare sig etniska, geografiska eller sociala gränser. Hon har genom åren visat ett brinnande intresse och konsekvent engagemang för framförallt de nya svenska barnen. Gunilla Lundgren möter dem i klassrum och
skrivarverkstäder, förmedlar deras egna texter och erfarenheter. Gunilla Lundgrens öra är lyhört, hennes hjärta varmt och hennes engagemang glöder.

barnteckn

Gulliverpriset 1994

Motivering:
Gunilla Lundgren har i över 20 år arbetat
med att ge barn oberoende av etniskt
ursprung tillgång till ett språk. Hon har
arbetat med zigenska barn och i täta
invandrarområden som Flemingsberg
och Tensta - Rinkeby.
I FN: s Barnkonvention talas om barns
rätt att uttrycka sig. Få har varit så
envisa och uthålliga i sin kamp för att
barnens egna röster ska bli hörda som
Gunilla Lundgren. Hon har främst arbetat med skrivarverkstäder och också sett till
att barnens dikter och berättelser blivit
publicerade och fått stor spridning bl.a. i
antologin Frihet!?, 1992.
I denna vida värld där hon tillsammans med Siv Widerberg har sammanställt
dikter på 65 språk, har mottagits med
stor glädje i klasser med många invand-rarbarn.
Idag, när skolor har allt mindre pengar
för teaterbesök och annan kulturell
verksamhet och biblioteken får det allt
kärvare, behövs hennes insatser mer
än någonsin. Att hjälpa barn att få ett
fungerande språk är i djupaste mening
att främja barn- och ungdomsboken.

branteckn barnteckn

 


Årets Läsfrämjare 1999


Från Föreningen En Bok För Allas Vänner


Motivering:
Gunilla Lundgren får årets Läsfrämjande pris för sitt oförtrutliga och friska sätt att skildra udda människors verklighet. Hon är en lyhörd lyssnare och kan på så sätt förmedla människors berättelser, nu senast i boken om Aljosha, zigenarhövdingens pojke.

Gunilla medverkar ofta med En Bok För Alla-försäljning där barn och ungdomar vistas. I invandrartäta områden som Rinkeby är hon en välkänd profil. Med I denna vida värld, en unik antologi med verser på 65 språk, har Gunilla Lundgren tillsammans med Siv Widerberg visat att litteraturen kan fungera som en brygga mellan kulturer och språk.

barnteckn
barnteckn

Stiftelsen Abrahams Barns Integrationspris 2000

Motivering:
För att hon med djup inlevelse i barns inre hjälpt dem att känna sig hemma i flera världar.

Loris Malaguzzi-priset 2006

Gunilla Lundgren tilldelas priset som en hedersbetygelse. Hon har som en av de allra första nordiska upptäckarna av Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet, låtit sig inspireras av denna i sitt oförtröttliga arbete som lärare och författare för att göra barns och ungdomars röster hörda — i Rinkeby såväl som i Sydafrika.

barnteckn


Svenska
Barnboksakademiens Eldsjälspris 1990
Svenska Barnboksakademiens
Motivering:
Gunilla Lundgren tilldelas SvenskaBarnboksakademiens Eldsjälspris för sitt brinnande engagemangoch sina besjälade insatser. I en tid då askans själar pratar om invandrarbarn som problem visar hon på mångfaldens rikedom.

Gunilla Lundgren har segt och
osjälviskt arbetat för att ge dessa
barn ett språk för deras skiftande
erfarenheter. Hon har i sin skrivarverkstad gett dem mod ochförmåga att uttrycka sig och glädje iatt göra det - ett arbete som sattspår i böcker, TV-program och uppläsningar, men mest av allt i de mer obemärkta media som är i barnens egna själar.

pojke