Hem Om Gunilla Alla böcker Flerspråkiga böcker Böcker om romer Lättlästa böcker
Filmer Rinkeby Nobelpriset i Rinkeby Sydafrika Natur Utmärkelser Kontakt Ord- och bildstipendium

 

Bibliotek till världens barn
Tisdag 26 april 2016 invigdes Barnens romska bibliotek på Romska museet-Muzeul Culturii Romilor - i Bukarest. Då släpptes boken Askungen i Rinkeby i romsk översättning av Fred Taikon: E vusariajka ande Rinkeby.
Boken är skriven av Gunilla Lundgren i samarbete med 10 romska barn
i Rinkeby. Barnen deltar i en skrivarverkstad Barnens romska skrivarklubb/Le Glatenge Pen Club som Gunilla Lundgren startade 2014.
I mars 2018 kom Daniels dag som handlar om Askungens lillebror.
Boken finns i tvåspråkig upplaga, på romska och svenska
översatt
av Fed Taikon och på rumänska och romska i översättning av Arina Stoenescu.
Den tredje boken i samma serie heter Glad påsk! och finns även den med romsk och rumänsk text.
Våren 2020 kommer skrivarklubbens fjärde bok  Min mamma är en ängel.

Barnens romska bibliotek är unikt genom sin samling av böcker för barn med romsk text. Pengarna till verksamheten och till böckerna kommer från insamlingar och bokförsäljning av romska böcker i Sverige.       
Biblioteket startades av Gunilla Lundgren i samverkan med Arina
Stoenescu och Fred Taikon.
Behållningen från böcker som Gunilla Lundgren skriver tillsammans med barn, går alltid till ideella ändamål som att stödja eller bygga upp bibliotek.

De fyra böckerna utarbetade tillsammans med sydafrikanska
barn och i samarbete med Kerstin Gidfors har gått till att stödja
bibliotek för barn i Sydafrika.
Boken Rinkeby 163 gav pengar till Fistualsjukhuset i Addis
Abeba i Etiopien med målsättningen att starta ett litet
sjukhusbibliotek

 

       

      

 


             Från invigningen i Bukarest     Foto: Arina Stoenescu
Bibliotek i Sydafrika.

All content and artwork©Gunilla Lundgren och respektive upphovsman